Tak fordi du støtter Exitcirklens arbejde med psykisk voldsramte

Pengene går ubeskåret til Exitcirklens arbejde

 • Mission

  Vores mission er at styrke voldsofre til at leve et liv uden psykisk vold og negativ social kontrol.

  Dette gør vi ved at udfordre de vedligeholdende voldscirkler, som er med til at fastholde mennesker i et mønster af psykisk vold og negativ social kontrol.

 • Vision

  Vores vision er at gøre Exitcirklen til et landsdækkende tilbud for alle psykisk voldsramte. Via vores forebyggende arbejde med hjælp til selvhjælp i vores terapi- og samtalegrupper fjerner vi risikoen for eskalering af den psykiske vold og sparer dermed samfundet for store økonomiske udgifter.

 • Værdier

  Vi arbejder ud fra et holistisk menneskesyn og bygger vores arbejde på værdierne:


  Fællesskab – Empowerment Nedbrydning af hierarkier.